Nicolle Asselbergs-Brüll

Algemeen

Naam : Brüll
Voornamen : Nicolle Marita Mathea
Roepnaam : Nicolle
Geboortedatum : 13-03-1968
Geboorteplaats : Kerkrade
Woonachtig : Amersfoort
Telefoon mobiel : 06-33895512
E-mail : oog-en-onderwijs@live.nl

Naast het feit dat ik doceer blijf ik ook altijd zelf lerende. Sinds 2019 volg ik met veel plezier in deeltijd de premaster Religiewetenschappen aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Ik heb altijd een brede blik gehad ten aanzien van mijn patiënten en dit vertaalt zich in de wens om mij te blijven scholen, verder dan het medische kader, en oog te hebben voor filosofie, ethiek, religies, talen en historie. Als zodanig ben ik een "Bildungsmensch".Ondanks mijn 50 plus leeftijd blijf ik jong van geest. En dat vind ik een groot goed. Ik ben altijd nieuwsgierig naar wat mensen beweegt en help anderen graag hierbij om zelf inzicht in te verwerven. Samengevat: nieuwsgierig, leergierig, vriendelijk, enthousiast, levenslustig. 

Mijn CV

Levensloop studie/werk

1980-1986 Gymnasium-B Bernardinus College, Heerlen
1986-1994 Opleiding Geneeskunde Rijksuniversiteit Limburg te Maastricht (RUL)

 • 1990 opleiding lepra arts Medical Officer Schieffelin Leprosy Institute, India
 • voorzitter studentenzeilvereniging Lagakari (2 jaar) en secretaris (1 jaar)
 • student-lid platform Sportzaken Universiteit Maastricht

Nov. 1994-Nov. 1995 ANIOS Chirurgie, Ziekenhuis De Lichtenberg, Amersfoort
Nov. 1995-Dec. 1995 ANIOS Oogheelkunde bij Dr. Lindenburg, Amersfoort
Jan. 1996 -Jan. 1997 ANIOS Neurochirurgie/Neurologie - IC, LUMC
Jan. 1998 -Febr. 2001 AIOS Oogheelkunde LUMC
Febr. 2001- Febr. 2007 Oogarts Streekziekenhuis Koningin Beatrix, Winterswijk

 • praktijkopleider technisch oogheelkundig assistenten en optometristen
 • medisch coördinator vakgroep oogheelkunde 2003-2006
 • lid ziekenhuis commissie Patiënten Logistiek
 • projectleider “Werken zonder Wachtlijst”

Okt. 2003-2014 Docent Oogziekten, coördinator & lid sectorcommissie voor MBO opleiding Technisch Oogheelkundig Assistenten Dutch Health Tec Academy Utrecht (voorheen SVGB)
Febr. 2007- april 2012 Oogarts en Examinator Professioneel Gedrag VUmc

 • lid landelijke werkgroep Professioneel Gedrag
 • projectleider en ceremoniemeester Witte Jas Ceremonie VUmc 2008 & 2009
 • onderwijscoördinator oogheelkunde/universitair docent
 • voortrekker samenwerkingsproject Visio-Bartimeus-Ergra
 • specialisatie medische retina
 • tutor en mentor bachelor VUmc-compas

Okt. 2010- Aug. 2012 Oogarts Oogheelkundig Medisch Centrum Amsterdam
Dec. 2011- heden ZZP eigenaar/docent onderwijspraktijk Oog & Onderwijs (o.a. cursusleider Teach the Teacher UMCU & VUMC)
Maart 2012 – Nov. 2017 Oogarts Oogkliniek Heuvelrug te Zeist

 • voortzetting specialisatie medische retina
 • onderwijscoördinator coassistenten en fellow UMCU
 • vertrouwenspersoon

December 2017 tot augustus 2019 Basisarts Bedrijfsgeneeskunde HumanCapitalCare

Augustus 2019 tot heden docent medische en professionele leerlijn voor de opleiding tot Master Physician Assistant Hogeschool Rotterdam

In bezit van

Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) 2011, Certificaat Intercollegiaal Coachen Medilex 2017

Publicatie

Tijdschrift voor Medisch Onderwijs, juni 2010 | Vol. 29, nr. 3, p. 210-216. De witte jas ceremonie VUmc-compas: een middel tot bewustwording van professionaliteit?

Hobby’s

Wandelen met mijn hond, toeren met mijn Mazda MX 5, fotografie, reizen. In 2021 mijn oude liefde zeilen weer kunnen oppakken.

Sinds september 2019 student premaster Religiewetenschappen Radboud Universiteit 

Kernwoorden

Nieuwsgierig & Verbindend

Zie ook:

CURRICULUM VITAE ONDERWIJSKUNDIG

Algemeen

Onderwijs coördinator oogheelkunde VUmc:

 • 8 uur/week
 • specificatie taken zie onderstaande uitsplitsing
Cu’91

Coördinator en docent coschap oogheelkunde:

 • 2007- 2009
 • continue begeleiding, 2-wekelijkse instroom, onderwijs introductie dag 12-24 studenten, vaste onderwijsmomenten, wekelijks observatie spreekuur coassistenten
 • ontwikkeling, organisatie, uitvoering, begeleiding, evaluatie
VUmc-compas

Coördinator, ontwerper en docent master 1.6 leerstage oogheelkunde:

 • 2007- heden ontwerpen onderwijs ism KNO/Dermatologie, digitale leeromgeving Fronter
 • 2009 start leerstage
 • 2-wekelijkse instroom, onderwijs introductie dag 20-24 studenten, vaste onderwijsmomenten, maandelijks master overleg, evaluatie staf en regionaal
 • ontwikkeling, organisatie, uitvoering, begeleiding, toetsing (sporadisch STB), evaluatie

Tutor leergroep semester 2.1:

 • 2007-2008
 • 8 uur/week,12 studenten
 • uitvoering, begeleiding, toetsing (PGL), evaluatie

Tutor/mentor leergroep semester 1.1:

 • 2009-heden (mentoraat)
 • 8 uur/week in 1.1., daarna 3 maal ½ uur per student portfolio gesprekken, voorbereiding 1 uur per student, 12 studenten tutoraat, 11 mentoraat
 • uitvoering, begeleiding, toetsing (PGL/PTF), evaluatie

Docent cursus 1.2.3 Hersenen en Zintuigen ism KNO:

 • 2007-heden jaarlijks april
 • slotcollege 1 uur in 1 week, practicum docent wisselend tussen 3-5 uur in 1 week, inroosteren aios voor overige practica Onderzoek van het zien.
 • ontwikkeling (alleen college), uitvoering, begeleiding

Docent cursus 2.1.2 Van baby tot volwassene ism Orthoptie:

 • 2008-heden jaarlijks maart
 • instructie studentassistenten voor practicum Onderzoek oogstand ism orthoptisten
 • ontwikkeling, uitvoering, begeleiding

Weekcoördinator cursus 3.2.1. Hersenen en Zintuigen ism Neurologie/KNO/Fysiologie & Anatomie:

- 2008-heden jaarlijks februari
- 6 uur in 1 week, voorbereidingstijd onbekend, openingscollege, werkcolleges, slotcollege, practicum medeontwerper, toetsvragen, bijhouden BlackBoard
- ontwikkeling, uitvoering, begeleiding, toetsing, evaluatie

Examinator portfolio & mentoraat:

 • 2007-2008
 • 8 uur/week (officieel), EMP-projectleider van 6 teamleden, ontwerpen digitaal portfolio op BlackBoard, PTF toetsing in OER, RR en Handleiding, ontwikkeling mentoraat en begeleiding mentoren bij PTF beoordeling, invoeren toetsresultaten in VOLG, ontwerpen en verzorgen mentortrainingen bachelor 6 mentoren per 3 maanden, halfjaarlijkse evaluatie gesprekken met mentoren, jaarlijks openingscollege portfolio & professioneel gedrag in 1.1.1 ism Dermatologie en rol coördinatoren samenwerker/organisator, 2 uur instructie studenten BlackBoard in 1.1.1 ism ICT, toetsverslag
 • ontwikkeling, organisatie, uitvoering, begeleiding, toetsing, evaluatie

Examinator professioneel gedrag:

 • 2007-april 2010
 • 8 uur/week (officieel), ontwerpen PGL toetsing en begeleidingstrajecten, inbedden in organisatie via colleges, Tracer, tutorinstructie, BB, bachelor tutortraining 1 uur per 3 maanden, master training leerhuisdocenten ontworpen en gegeven 4 uur per 3 maanden ism medische psychologie, invoeren PGL in VOLG, begeleiding tutoren bij beoordelingsgesprekken via mail/telefonisch, gesprekken met studenten/tutoren nav onvoldoende of ntb PGL, overleg met Examencommissie, jaarverslag, toetsverslag, vaststellingsvergadering jaarlijks in augustus, 3-4 maal per jaar overleg landelijke werkgroep PG van NVMO, organisator Witte Jas Ceremonie 2008 & 2009 ism studieadviseurs, PRfunctionaris en MFVU
 • gastspreker bij opening academisch jaar (jaarthema PG) VUmc augustus 2007
 • workshop “Samenwerken kan ik al!”, NVMO, Egmond, november 2007
 • landelijke ronde en NVMO presentatie met documentaire WJC, 2008-2009
 • diverse workshops PG (Affiliatie dag VUmc Kindergeneeskunde, Landelijk Medisch Studenten Overleg, Dr. House Project)
 • ontwikkeling, organisatie, uitvoering, begeleiding, toetsing, evaluatie
Extern onderwijs

Oogarts/docent perifeer ziekenhuis:

 • 2001-2006
 • 3 maandelijks onderwijs aan anios, haios, huisartsen, ok-personeel, polikliniek medewerkers
 • ontwikkeling, organisatie, uitvoering, evaluatie

Praktijkopleider TOA en Optometrist

 • 2003-2006
 • dagelijkse begeleiding en feedback, tussentijdse evaluaties met afdelingsmanager
 • uitvoering, begeleiding, toetsing, evaluatie

Coördinator en docent opleiding Technisch Oogheelkundig Assistenten SVGB

 • 2003-2014
 • 2-jarige MBO opleiding, jaarlijkse instroom ongeveer 24 studenten, bij aanvang opleiding competentie based kwalificatiedossier opgesteld, logboek gemaakt, lesmateriaal opgesteld; nu voornamelijk docent 1 dag/week; assessor, sectorcommissie, opsteller proeves van bekwaamheid
 • ontwikkeling, organisatie, uitvoering, begeleiding, toetsing, evaluatie

Gastdocent voor Tracé landelijk onderwijs VOVZ

 • 2007-heden
 • 2-3 maal per jaar avondcursus oogheelkunde voor verpleegkundigen, operatieassistenten, toa’s, doktersassistenten
 • uitvoering, begeleiding

Januari 2012 tot heden via eigen onderneming Oog & Onderwijs:

* Diverse activiteiten naast oogartsen praktijk: cursusleider Teach the Teacher Vumc en UMCU, dagvoorzitter, organisator symposia, columnist, gastdocent HU, NUVO, Ergra

Scroll naar boven